Historien

100 år med kvalitet og tradisjon

Hos ARKA får du skreddersydde og komplette transportløsninger, ofte med en kombinasjon av egenproduksjon og importerte kvalitetsprodukter fra Europa. Med vår 100 år lange erfaring i ryggen, kan du som kunde stole på høy standard når du handler med oss!

ARKA ble etablert i 1912, og er rik på tradisjoner. Med samme familie som eiere gjennom årene, har selskapet opp til i dag vært ledet av tre generasjoner Rasmussen.

Firmaet vårt har siden 1920-tallet produsert busser, distribusjonspåbygg og andre påbygg for åpne lasteplan . Mot slutten av 1960-årene ble hovedstrategien å produsere påbygg for distribusjon og kran- og planpåbygg.

Innovative produkter

ARKA har gjennom årene vært kjent for å være innovativ i sitt produktspekter. 11961 var vi den første bedriften i Norge som leverte vekselpåbygg for intern transport. Allerede i 1963 bygget vi skap-påbygg i glassfiber i en sandwich-konstruksjon, og vi var også et av de første firmaene i Europa som produserte selvbærende glassfiberkarosseri.

Vi har gjennom år med produktutvikling lagt vekt på bruken av aluminium i våre konstruksjoner. På 90-tallet utviklet vi skap-påbygg som var konstruert ene og alene i aluminium og sandwich-materiale.

Vår stolte historie

1912

Andreas Rasmussen overtar som smed og hjulmaker i Hollendergaten i Bergen etter et eldre ektepar som han har arbeidet for.

1917

Han flytter til en liten smie og et gammelt hus på Fjøsanger

1918

Andreas gifter seg med sin Anna og de bor i det gamle huset sammen med lærlingene sine

1920

Bedriften bygger sin første rutebil til Åsane Automobillag, basert på et lastebil chassis

1928

Huset og smien brenner, alt går tapt. Grunnet utvidelse av Fjøsangerveien blir gjenoppbygging avslått. Man flytter da sammen med Auto 1923 i Fabrikkgaten

1936

Andreas flytter til Fjøsangerveien 70A et nytt moderne kunkisbugg tegnet av arkitekt Leif K Grung. Bygget er fortsatt i familiens eie.

1957

Rolf Andreas Rasmussen begynner for alvor å jobbe i Andr. Rasmussens Karosserifabrikk, som senere endrer navn til ARKA. Han er de utdannet ingeniør.

1967

Andreas dør og Rolf Andreas overtar. Bussproduksjonen legges ned og man satser stort på "distribusjonsskap til alle formål"

1971

Rolf Andreas får håndverksbrev i hjul og karosserimakerfaget og ansetter samme år bransjens første selger

1973

Andr. Rasumussen Eiendomsselskap AS blir anmeldt Bergens Handelsregister

1978

ARKA flytter til nybygget fabrikk i Kolskogen i Os, man blir definert som industribedrift. Fabrikken var innovativ og produksjonen foregår fortsatt i de samme lokalene

1987

Stor feiring av 75 års jubileet, ARKA fremstår som en nyskapende og fremtidsrettet produksjonsbedrift

1988

Et nytt tilbygg står ferdig. Hydraulikkverkstedet får større plass og kan utvikles videre under ledelse av Svein Rasmussen.

1996

Det er behov for et servicetilbud på Østlandet. Det første spadestikket tas til et moderne servicebygg i Haraldrudveien 12A i Oslo.

1998

Det skjer et generasjonsskifte i bedriften. Rolf Andreas gir fra seg makten. Morselskapet, Strømberg Gruppen AS, blir stiftet og med Per Gunnar Rasmussen som konsernsjef, starter en rivende og for mange uventet utvikling. I starten omfattet Strømberg Gruppen 3 selskaper - ARKA, Moderne Transport, som ble stiftet i 1983, og Andr. Rasmussen Eiendomsselskap.

1999

Volvo-forhandleren i Haugesund, Laastad Last og Buss AS (senere Trucknor Haugesund AS) blir oppkjøpt. Dette ble opptakten til ervervelsen av samtlige Volvo-forhandlere fra Førde og nedover til Arendal.

2000

Rolf Arne Rasmussen overtar som daglig leder i ARKA.

2002

90-årsjubileet blir behørig feiret i regi av Per Gunnar.

2005

Renault Truck Norge inngår en forhandleravtale om salg av lastebiler og ettermarkeds-tjenester med det nystiftede selskapet Truckpartner AS.

2006

Strømberg Gruppen AS følger familienavnets dragning mot sjøfart og shipping ved å stifte Karos Shipping AS og investere i tre ulike skip.

2012

Strømberg Gruppen AS omfatter i jubileumsåret 38 selskaper innen påbygg, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet, eiendom, GPS flåtestyring, shipping, sand og finans. De eier 10 skip, 13 forretningsbygg og har 3 nye bygg under oppføring.